פיטורים

פיטורים שלא כדין

סע 33814-08-11 -נדחתה תביעה של מנהל מחלקה במשרד הביטחון לביטול פיטוריו והשבתו לעבודה

תעא 3394-09 – נדחתה תביעה של מנהל משמרת לילה להשיבו לתפקידו ברשת ה"ריבוע הכחול"

תעא 3394-09 – נדחתה תביעה של מנהל משמרת לילה להשיבו לתפקידו ברשת ה"ריבוע הכחול"

תעא 6930-08 – נדחתה תביעה שהגיש סמנכ"ל בכיר לשעבר ב"קומברס ישראל", שטען כי פוטר שלא כדין.

 

 

זכאות לפיצויי פיטורים

דמ 005630/06– הפסד במכרז- הצעת עבודה חלופית ממשית אינה מזכה בפיצויי פיטורים

ס"ע  13815-01-09 פיצויי פיטורים- פוטר לאחר שהשף העליבו והורה לו לעזוב את המקום

 

זכות שימוע לפני פיטורים • פיטורים שלא כדין

 תעא 2341-08 – נדחתה טענת מנהל מח' רישוי עסקים בעירייה כי פוטר ממניעים פוליטיים

 

זכאות לפיצויי פיטורים  שלילת פיצויי פיטורים או הפחתתם

 תעא 3086-09– התקבלה חלקית תביעה של מנהל תחנת דלק כנגד מפעילת התחנה בגין שלילת מלוא פיצויי הפיטורים שלו

 

פיטורים מטעמי משמעת

סע 23116-08-10 – חישוב פיצויי פיטורים • תשלום לקרן פנסיה • תשלום בגין שעות נוספות

זכאות לפיצויי פיטורים • סיום יחסי עבודה • התפטרות או פיטורים:

סע 5424-10-09– עובד שהוצא לחופשה כפויה עקב חשד לביצוע גניבה זכאי לפיצויי פיטורים

זכאות לפיצויי פיטורים •  התפטרות כפיטורים • התפטרות בשל מצב בריאות

סע 23083-08-09 – מטפלת בקשישים שהתפטרה בשל אי כשירות רפואית זכאית לפיצויי פיטורים

 סע 29952-12-10– מטפלת בבית אבות התפטרה בשל מצבה הבריאותי וזכאית לפיצויי פיטורים

 זכאות עובדות נקיון לפיצויי פיטורין

 עדמ 04/ 1011– פס"ד א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ- חילופי מעבידים וחברות כח אדם

 

עב  002451/05– פס"ד- פיצויי בגין בטרדה מינית לפי חוק הטרדה מינית, פיטורים שלא כדין, אי עריכת שימוע

 

גזענות • התפטרות מחמת הרעה בתנאי העבודה • זכאות לפיצויי פיטורים • התפטרות כפיטורים

 סע 563-06-10 – עובד בן העדה האתיופית שמעסיקו כינה אותו "כושי" זכאי להתפטר בדין מפוטר

 

עובדי הוראה • זכאות לפיצויי פיטורים • סיום יחסי עבודה • התפטרות או פיטורים • פיטורי עובדי הוראה

 סע 9553-09-10– נפסקו פיצויי פיטורים למורה בבי"ס אקסטרני שהעסקתה הסתיימה על רקע מחלוקת בנוגע לשעות הלימוד.

 

פיצויי פיטורים – שלילת פיצויים או הפחתתם – הפרת משמעת – הזדקקות להסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים – חישוב הפיצויים

 דבע לה / 50 – 3- גניבה הינה חמורה יותר מהפרת משמעת חמורה ואינה מזכה בפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת

 

 

 פיטורים שלא כדין • פיטורי עובדי הוראה  ביטול פיטורים  עובדי הוראה  זכות שימוע לפני פיטורים • פיטורי מורים

 סע 47710-08-11 – התקבלה תביעת מורה לביטול פיטוריו לאור פגמים שנפלו בהליך הפיטורים

פיטורי צמצום • זכות שימוע לפני פיטורים • פיטורים שלא כדין

 תעא 8259-09- התקבל החלקית תביעת עובדת "אמדוקס", שפוטרה לאחר עשר שנות העסקה במסגרת פיטורי צמצום ללא עריכת שימוע כדין.

 

פיטורי צמצום • זכות שימוע לפני פיטורים • פיטורים שלא כדין

 תעא 9598-09 – התקבלה חלקית תביעת עובדת לפיצויים בגין פיטורים ללא קיום שימוע

 

התפטרות מחמת הרעה בתנאי העבודה • זכאות לפיצויי פיטורים • התפטרות כפיטורים • פגיעה בשכר עבודה

 תעא 9971-09– עובד שהתפטר לאחר ששכרו היומי הופחת באופן חד צדדי זכאי לפיצויי פיטורים.

 

 

זכויות עובדים

סעש 10240-04-13– התקבלה בקשת מנהל מכירות ארצי בחברת הדואר להורות על ביטול ההחלטה לניידו לתפקיד אחר

שכר מינימום:

רעפ 4717/11 – נדחתה בקשת רשות ערעור שהגישה חברה שהורשעה בבית הדין האזורי והארצי לעבודה באי תשלום שכר מינימום לעובדיה.

 

שעות נוספות

סע 4766-03-11– עו"ד שפיטר מתמחה במסרון לאחר שלושה וחצי חודשים ישלם לו פיצויים בסך כ- 23,000 ₪

סע 10437-11-11 – התקבלה חלקית תביעה של מתדלק כנגד מפעילת תחנות דלק לאחר שנקבע כי העסקת העובד רק במשמרות לילה הייתה בניגוד לחוק, ועל כן הוא זכאי לפיצוי בסכום של 5,000 ש"ח

תשלום בגין שעות נוספות • תשלום הפרשי שכר

 תעא 4200-10 – נדחתה ברובה תביעת עובד לתשלום זכויות הנובעות מתקופת העסקתו לאחר שנקבע כי תנאי סיום העבודה נקבעו בהסכם בין הצדדים.

 

העברת עובד מתפקידו • שוויון הזדמנויות בעבודה • עבודת נשים • חופשת לידה • פיטורים שלא כדין

סע 12432-12-10– התקבלה באופן חלקי תביעה של עובדת בחברה לייצור ופיתוח ציוד רפואי, שהועברה מתפקידה לאחר שובה מחופשת לידה

פיטורים שלא כדין • פיטורי עובדת בהיריון • שוויון הזדמנויות בעבודה • זכות שימוע לפני פיטורים • עבודת נשים 

סע 19529-02-11 פיצוי בסך 30,000 ₪ לעובדת שפוטרה בשל הריונה 4 חודשים לאחר תחילת העסקתה

פיטורים שלא כדין •  פיטורי צמצום • שוויון הזדמנויות בעבודה • עבודת נשים

 סע 21441-01-11– נדחתה תביעה של עובדת "הוט טלקום", שלטענתה פוטרה לאחר כעשר שנות עבודה בשל טיפולי פוריות שעברה

שוויון הזדמנויות בעבודה • עבודת נשים • חופשת לידה • פיטורים שלא כדין

 תעא 3238-09– התקבלה תביעה של עובדת בחברת העוסקת בטכנולוגיה טלפונית, שטענה כי לאחר שובה מחופשת לידה החלו מנהליה להתנכל לה ולהעלות דרישות בלתי אפשריות וטענות שווא ביחס לתפקודה, על מנת להביא להתפטרותה.

 

הטרדה מינית בעבודה:

עב 2755/05– פיצוי לעובד שסבל מהתנכלות בשל סיוע שנתן לעובדת שהתלוננה על הטרדה מינית

 

שוויון הזדמנויות בעבודה • פיטורים שלא כדין • הפליה ביחסי עבודה • עבודת נשים

 תעא 12137-09– התקבלה תביעה של מורה רווקה באולפנה לבנות שפוטרה לאחר שהודיעה כי היא בחרה להרות באופן יחידני.

 

שוויון הזדמנויות בעבודה • עבודת נשים • פיטורים שלא כדין  פיטורי עובדת בהיריון

 תעא 7576-09– עובדת קבלן פוצתה בכ-25,000 ש"ח היות ופוטרה במהלך הריונה.

 

מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד • היעדר יחסי עובד-מעביד • יחסי עובד-מעביד

 סע 41222-02-10– נדחתה תביעה לקבוע כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בין מתכנת שעבד באולפן הקלטות לבין בעל אולפן ההקלטות

סע 15138-05-09– מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד – יחסי עובד-מעביד – עובד או קבלן עצמאי

מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד • יחסי עובד-מעביד • התפטרות כפיטורים • עובד או קבלן עצמאי

 תעא 7399-09– חוקר פרטי אשר הועסק כקבלן וסירב לנהל מו"מ על תנאי העסקתו כעובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים

 

מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד • העסקה באמצעות קבלני כוח אדם • יחסי עובד-מעביד • מעבידים במשותף

 סע 7737-10-10– חברת כוח אדם תשלם פיצויי פיטורים לעובד שהועסק באתר בנייה לאחר שנקבע כי היא הייתה המעסיקה שלו.

 

מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד • יחסי עובד-מעביד • מעבידים במשותף

 תעא 1665-07– חברת שמירה וקבלן משנה הוכרו כמעסיקות במשותף של שומר לצורך תשלום זכויות סוציאליות

 

תעא 12813-08 – מבחנים לקיום יחסי עובד-מעביד • יחסי עובד-מעביד • עובד או קבלן עצמאי • אופציות

 

פירוש חוזה עבודה

 סע 45577-04-12– התקבלה חלקית תביעתם של טייסים בחברת אל על, שהליכי הכשרתם לקברניטאות הופסקו באופן פתאומי.

 

הפרת חוזה עבודה • פיצויים בשל הפרת חוזה עבודה

 תעא 11777-07– התקבלה תביעה של עיתונאי "מעריב" לשעבר כנגד "ידיעות אחרונות" בגין הפרת חוזה עבודה

הגבלת חופש העיסוק בחוזה עבודה • שכר עבודה מוסכם

 תעא 3005-08– דחיית תביעת עובד לקבלת עמלות מכירה, לאחר שנקבע שבהתאם לתנאי העסקתו אין הוא זכאי לתשלומים שנתבעו על ידו

 

 

פנסיה:

סע 23211-07-09 – נדחתה תביעה של עובדת סוציאלית לקבלת פנסיה תקציבית מוקדמת.

תנאים לאישור תובענה ייצוגית • תובענה ייצוגית בדיני עבודה • הפרשות מעביד לקרן ביטוח • קרן פנסיה

 סע 39265-06-11– אושרה תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה בגין אי הפרשות לקרנות פנסיה ותגמולים

 

זכויות פנסיה ותגמולים • פנסיה תקציבית

 עב 2513/07– התקבלה תביעת כבאים שהועסקו החל מסוף שנות התשעים באיגוד הכבאות איזור יזרעאל, להצהיר על זכאותם לפנסיה תקציבית בגין תקופת עבודתם באיגוד.

גיל פרישה מעבודה:

עע 209/10 -פיצוי בסך 50,000 ש"ח לעובדת באוניברסיטת בר אילן, שנדחתה בקשתה לאפשר לה המשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה

 

 

עובדי הוראה:

סק 46722-11-12– התקבלה בקשה של ארגון הסגל האקדמאי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון להוצאת צווים זמניים אשר ימנעו את שינוי מסלול העסקתן של ארבע מורות העוסקות בהוראת עברית ביחידה לתלמידי חו"ל באוניברסיטה.

עובדי הוראה • שוויון הזדמנויות בעבודה

עע 547/08 – התקבל ערעור של המדינה כנגד פסק דין שקבע כי עובדי הוראה שהם אבות לילדים זכאים למימוש כספי של "תוספת אם", כפי שנקבע בהסכמים קיבוציים בנוגע לאמהות.

 

 

השעיית עובדי רשות מקומית • ועד עובדים • עובדי עירייה

 עע 17671-09-11- נדחה ערעור על פסק דין של ביה"ד האזורי לעבודה שביטל את השעיית חברי ועד העובדים בעיריית חולון.

 

תעא 2564-09- נדחתה תביעה שדל מנכ"ל חברה עירונית לקבלת מענק הסתגלות בסיום העסקתו

 

תעא 3503-08– נדחתה תביעה של ראש מועצה דתית להשבת סכומים שקוזזו מגמלה חודשית לה הוא זכאי מהמועצה הדתית מרחבים בני שמעון.