תעריפי תשלומים לשנת 2012

הוצאות נסיעה לחו"ל החל מ-1 בינואר 2012:

לינה לפי קבלות

הוצאות שהייה

(סכום מזערי)

(סכום מירבי)

(סכום מזערי)

(סכום מירבי)

112$ ללילה

255$ ללילה

112$ ללילה

255$ ללילה

 

ביטוח לאומי וביטוח בריאות- עדכונים ל-1.1.2012:

השכר הממוצע במשק

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

עפ"י סעיף 2 לחוק 1.1.2012

עפ"י סעיף 1 לחוק 1.1.2012

3.5% שיעור מופחת עד הכנסה חודשית של

12% שיעור מירבי עד הכנסה חודשית של 1.1.2012 (*)

8,619 ₪ לחודש

8,503 ₪ לחודש

5,171 ₪

41,850 ₪

(*) הערה: ההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח הינה: 5 פעמים השכר הבסיסי במשק שעומד על סך 8,370 ₪ לחודש.

תגמולי מילואים החל מ-1.1.2012

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה

מקסימום לחודש

מקסימום ליום

מינימום לחודש

מינימום ליום

בודד

זוג

41,850 ₪

1,395.00 ₪

5,692.00 ₪

189.73 ₪

4,913 ₪

6,550 ₪

 

דמי הבראה ליום לשנת 2012:

מגזר ציבורי/הסתדרותי

420 ₪

מגזר פרטי 2012

371 ₪

שכר מינימום לחודש אוקטובר 2012

4,300 ₪

 

החזר נסיעה ליום 1.1.2012:

תקרת החזר הוצאות נסיעה

25.20 ש"ח