שווי שימוש ברכב צמוד

שווי השימוש ברכב צמוד לפי קבוצות מחיר מ-1.1.2012- שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר:

 

קבוצה*

שווי שימוש 1/1/2012

1

עד 97,000 ₪

2,640 ₪

2

מ-97,001 – 117,000 ₪

2,870 ₪

3

117,001- 137,000 ₪

3,690 ₪

4

137,001-155,000 ₪

4,420 ₪

5

155,001-202,000 ₪

6,120 ₪

6

202,001-288,000 ₪

7,930 ₪

7

288,001 ₪ ומעלה

10,200 ₪

אופנוע L3 (מעל 33 כוח סוס) 880 ₪ לחודש

 

שווי השימוש ברכב צמוד- שיטה חדשה (המודל הלינארי):

החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. שיעור שווי השימוש החודשי בשנת המס 2012 הינם 2.48% ממחיר המחירון של הרכב. הפחתה משווי שימוש לרכב היברידי בשנת 2012- 540 ₪. תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש בשנת 2012 היא: 490,020 ₪.