מענק הכנסה 2011

מענק הכנסה 2011 – שכירים ועצמאים

מאת: עו"ד רעות אליהו

ב- 27.12.2007 נחקק החוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ולצמצום פערים חברתיים- חוק "מס הכנסה שלילי". מטרתו, בין היתר, הינה להוות כלי לתמרוץ השתתפות עובדים בשוק העבודה, להגדיל את הכנסתם הפנויה של העובדים ברמות השכר הנמוכות, ולצמצם את הפערים הכלכליים. להלן הסבר קצר לחוק, לרבות התיקונים שחלו בו עד ליום 31.12.2011:

מי זכאי?

עצמאי שבשנת המס 2011 עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

עצמאי שמלאו לו 23 שנים ויש לו ילדים או שמלאו לו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים והיתה לו הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2011.

לא היה בבעלותו או בבעלות בן-זוגו זכות במקרקעין (דירה,חנות,מגרש) שחלקו בזכות עולה על 50%.

מתקיים לגביו אחד מהשניים:

אם יש לו ילד אחד או שניים או שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים,והכנסתו החודשית גבוהה מ- 2,000 ₪ ונמוכה מ- 5,935 ₪.

אם יש לו שלושה ילדים או יותר,והכנסתו החודשית גבוהה מ- 2,000 ₪ ונמוכה מ- 6,502 ₪.

התנאים-

יש להגיש תביעה לקבלת מענק עד ליום 30.9.2012, לכל המאוחר!

הגשת התביעה מתבצעת בסניפי הדואר השונים, יש להגיע באופן אישי ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה. למסור פרטים שונים ולחתום.

הדו"ח השנתי הוגש באופן מקוון למשרדי מ"ה.

מצ"ב לינק לעיון נוסף:

http://ozar.mof.gov.il/taxes/docs/alonMasShlili2011.PDF

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה אנא התקשר לטל': 09-773-9555 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע באתר זה.

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.