החוק להגברת אכיפת דיני העבודה נכנס לתוקף

מאת: עו"ד רעות אליהו.

אתמול (19.06.12) חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011‏ נכנס לתוקף לאחר שקיבל את אישור הכנסת.

כניסתו של החוק לתוקף תאפשר למדינה להטיל קנסות כבדים על מעבידים שלא ישלמו לעובדיהם את מלוא זכויותיהם המוגנות, כגון תשלום שכר הנמוך משכר המינימום, אי תשלום שעות נוספות ועוד.

מטרת החוק הינה לדאוג כי הזכויות של כלל העובדים בישראל אכן משולמות על ידי המעבידים ואף להרתיע את המעבידים מלהימנע מלשלם לעובדיהם את מלוא הזכויות המגיעות להם. על מעבידים שלא ינהגו כך, יוטלו סנקציות וקנסות גבוהים.

באמצעות האמצעים המפורטים בחוק, יחויבו הן גופים פרטיים והן גופים מוסדיים לפעול בהתאם לחוק ולהעניק ועובדים את מלוא זכויותיהם. זאת, במגמה לשפר את מצבם של כלל העובדים בישראל בשים דגש על העובדים המוחלשים [עובדי קבלן בתחומי הניקיון השמירה האבטחה וההסעדה].

השינוי העיקרי בחוק הינו, שעובד אשר יגיש תלונה לאגף האכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרת זכויותיו ע"י המעסיק, ותלונתו תימצא מוצדקת,בנוסף להליך פלילי שנקט משרד התמ"ת עד כה, יוכלו להביא להטלת עיצומים כספיים כבדים על המעסיק, בהליך מקוצר ויעיל. כל זאת כאשר הטלת הקנס לא תחסום את דרכו של העובד להגיש תביעה כנגד המעסיק בגין הפרת זכויותיו לבתי הדין לעבודה.

לפי הודעת משרד התמ"ת, החוק מחזק את כוחו של העובד ומטיל איום ממשי על מעסיק המפר את זכויות עובדיו, כאשר גובה העיצומים הכספיים נעים בין אלפי שקלים למאות אלפי שקלים, ויוטלו על המעסיק באופן מדורג: התראה, עיצום כספי ואכיפה פלילית שתתבצע במקרים של הפרות חמורות.

יצוין כי על מנת למנוע ביצוע עבירות כאלה מראש, מאפשר החוק למשרד התמ"ת להסמיך "בודקי שכר עבודה" אשר יועסקו על ידי המעסיקים כמומחים לבקרה על זכויות העובדים, ויוודאו עבורם שהעובדים מועסקים על ידם כחוק. העסקת בודק שכזה תשמש כהגנה למעסיק מפני אחריות להפרות זכויות עובדים אצלו.

חושש שלא שולמו לך מלוא זכויותיך על ידי המעסיק?

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו לפגישה ראשונית ללא התחיבות על מנת לבדוק האם מלוא זכויותיכם שולמו ומהם האמצעים העומדים ברשותם למימוש זכויותיכם.

לקבלת ייעוץ משפטי בנושא דיני עבודה אנא התקשר לטל': 09-773-9555 או צור עמנו קשר ונשמח לעזור.

הכתבות באתר זה הנן כלליות, ונועדו בין היתר ליתן מושג ראשוני באשר למצב המשפטי בסוגיה הנדונה. המלצתנו הנה בכל מקרה לפנות לייעוץ משפטי אצל עורך דין, בטרם נקיטת פעולה כלשהי, וזאת בין היתר מאחר והדין הנו דינאמי ומשתנה, כאשר לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ישנה חשיבות מכרעת, והוא כולל סייגים רבים וחובות אשר אי מילוי אחריהם עשוי לגרוע ו/או לפגוע בזכויות ובטענות. כמו כן, יתכן וחלו שינויים במצב המשפטי מאז פרסום המידע באתר זה.

אין האמור במאמר זה כדי להוות תחליף להיוועצות בעורך דין ו/או המלצה לייעוץ ספציפי.