הסכמים קיבוציים

מעמדו החוקי של ההסכם הקיבוצי מוסדר באמצעות חוק הסכמים קיבוציים. הסכם קיבוצי הינו הסכם שנערך בין ארגון עובדים לבין מעביד או ארגון מעבידים ועוסק בנושאים הבאים או חלק מהם:

  • קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו.
  • תנאי עבודה.
  • יחסי עובדה.
  • זכויות וחובות של ארגונים בעלי ההסכם.

מעמדו החוקי של ההסכם הקיבוצי מוסדר באמצעות חוק הסכמים קיבוציים.

הסכם קיבוצי נחתם כתוצאה ממשא ומתן קיבוצי בין ארגון עובדים יציג ובין מעביד או ארגון מעבידים.

על מנת הסכם קיבוצי יקבל תוקף חוקי, על ההסכם להרשם אצל רשם ההסכמים הקיבוציים. עם רישומו כחוק הופך ההסכם הקיבוצי לבעל תוקף מחייב עבור המעבידים החתומים על ההסכם וכלל עובדיהם (חל גם על עובדים אשר אינם שייכים לארגון העובדים).

ישנם שני סוגי הסכמים קיבוציים:

  • הסכם קיבוצי כללי – הסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון עובדים לארגון מעסיקים, לדוגמא התאחדות התעשיינים, ולפיכך תחולתו היא על מעסיקים ועובדים בענף מסוים או מספר ענפים, בכל שטח המדינה או בחלק ממנו.
  • הסכם קיבוצי מיוחד – הסכם קיבוצי שנחתם בין ארגון עובדים למעביד יחיד ותחלותו היא על המעביד ועובדיו או חלק מעובדיו (בהתאם לקבוע בהסכם).

הסכם שלא מתקיימות לגביו כל דרישות חוק ההסכמים הקיבוציים הינו במעמד של "הסדר קיבוצי", בעל תוקף מחייב אך מעמד חוקי נחות מזה של ההסכם הקיבוצי.

בשנת 2009 תוקן חוק ההסכמים הקיבוציים ונקבע כי קיימת חובה על מעביד אשר עובדיו מאורגנים בארגון יציג לקיים משא ומתן קיבוצי לגבי הסכם קיבוצי במקום העבודה.

חיפוש הסכמים קיבוציים במאגר משרד התמ"ת

 

עובדים רבים אינם מודעים לזכויותיהם ובמקרים רבים אינם יודעים שהסכם קיבוצי כזה או אחר ו/או צו הרחבה מכוחו חל עליהם, המטיבים את זכויותיהם הסוציאליות ותנאי העסקתם.

המלצתנו היא לפנות למומחה העוסק בתחום על מנת לוודא האם ואיזה הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה חל  בכל מקרה ספציפי.

זקוק למידע נוסף בדיני עבודה? התקשר 09-7739555 או צור עמנו קשר ונשמח לעמוד לרשותך.