שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2012:

משכורת

משכורת מצטברת

שיעור המס ב-%

המס לכל שלב (בשקלים)

המס המצטבר (בשקלים)

על כל שקל מ-5,200 השקלים הראשונים

5,200

10

520.00

520.00

על כל שקל מ-3,680 השקלים הבאים

8,880

14

515.20

1,035.20

על כל שקל מ-5,550 השקלים הבאים

14,430

21

1,165.50

2,200.70

על כל שקל מ-7,350 השקלים הבאים

21,780

30

2,205.00

4,405.70

על כל שקל מ-20,050 השקלים הבאים

41,830

33

6,616

11,022.20

על כל שקל נוסף

48

נקודת זיכוי חודשית = 215 ₪ החל מ-1 בינואר 2012.

שיעורי המס ממשכורת חודשית על הכנסה שאינה מיגיעה אישית החל מינואר 2012:

מדרגות חודשיות לא מיגיעה אישית

שיעור המס

מדרגות שנתיות לא מיגיעה אישית

שיעור המס

עד 21,781 ₪

30%

עד 261,360 ₪

30%

מ-21,781 עד 41,830 ₪

33%

מ-261,361 ₪ עד 501,960 ₪

33%