חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 ותקנותיו

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 ותקנותיו

חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987

תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה – 2005

תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002

תקנות שכר מינימום (הוראות משלימות לענין חישוב שכר מינימום יומי), התשנ"ט-1998

תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – שכר מינימום), התשס"ג – 2003

 

תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת) (תיקון), התש״ע-2009

לייעוץ ראשוני חינם ע"י עורך דין מומחה בדיני עבודה התקשר 09-773-9555 או צור עמנו קשר.